AVR Registrid

Refister on nagu nuppude paneel. Nupp on, kas sisse lülitatud (1) või väljalülitatud (0).

Kuna AVR on 8-bitine mikrokontroller, on ka enamik registreid 8-bitised. Mõned regidtrid on 16-bitised, mis tegelikult koosnevad kahes 8-bitisest registrist. Mõnes registris pole kõik 8 bitti kasutatud. Sel juhul tähistatakse biti lahter sidekriipsuga.

Väikse n-tähega tähistatakse registri nimes registri mooduli indeksit. Seega on tegelikult registrid UCSR0A ja UCSR1A.

USART register

Registri bittide all on kirjas, kas bitt on loetav (R), kirjutatav (W) või mõlemat (R/W).

Igal registril on nimi. Nagu ka igal registri bitil. Biti nime tähistab selle biti numbrit.

Näide: TXC0 biti kõrgeks seadmine:

UCSR0A |= (1 << TXC0);

On sama mis

UCSR0A |= (1 << 6);

Näide: U2X0 biti madalaks seadmine:

UCR0A &= ~(1 << U2X0);

Näide: UDRE0 biti väärtuse lugemine registrist: näite puhul on väärtus kas 0 (low) või 32 (high)

unsigned char u = (UCSR0A & (1 << UDRE0));

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.