Ohmi seadus

Vool=\frac{Pinge}{Takistus}

I=\frac{U}{R}

Takistus

Takistuse ühik: Ω – oom

1 kΩ (kilo-oom) = 1000 Ω
1 MΩ (megaoom) = 1 000 000 Ω
1 mΩ (millioom) = 0,001 Ω

Takistus=\frac{Pinge}{Vool}

R=\frac{U}{I}

Kahe sama takistusega takisti paralleeli ühendamisel takistus väheneb 2 korda.
Kahe takisti paralleelühenduse kogutakistus:

R=\frac{{R_1}\cdot{R_2}}{{R_1}+{R_2}}

n-arvu takistite paralleelühenduse kogutakistus:

\frac{1}{R}=\frac{1}{R_1}+\frac{1}{R_2}+\frac{1}{R_3}+...+\frac{1}{R_n}

Takistite jadaühenduse kogutakistus on

R=R_1+R_2+R_3+...+R_n

Pinge

U={I}\cdot{R}

Pingejagur

Pingejagur on kaks jadamisi ühendatud takistit, mille otstele rakendatakse sisendpinge ning väljund pinge tuleb ühe otsa ja kahe takisti vahelt. Pingejagurit saab kasutada suvalise (toitepingest väiksema) pinge tekitamiseks.

Pingejaguri väljundpinge (Uv) sõltuvus sisendpingest (Us):

{U_v}={U_s}\cdot\frac{R_2}{{R_1}+{R_2}}

Võimsus

Võimsus on tarbijat läbiva voolu ja tema peale rakendatud pinge korrutis. Eralduvat võimsust näeme ja tajume tavaliselt kas valguse või soojusena.

Võimsuse ühik on W – vatt

V6imsus={Voolutugevus}\cdot{Pinge}

P={U}\cdot{I}

LED – valgusdiood

Indikaator LEDidel on tavaliselt voolutugevus vahemikus 2 – 25 mA ja pinge vahemikus 1,6 – 3,6 V.

V_F  Forward Voltage e. päripinge.

Forward Current e. pärivool.

Kui, andmelehe järgi, LEDi on päripinge 1,7V pärivool 2mA. Vooluallika pinge on 6,4V. Siis saab arvutada takistile jääva pinge 6,4V – 1,7V = 4,7V.

Ja sobiva takisti leiame:

R=\frac{U}{I}=\frac{4,7V}{0,002A}=2350\Omega

Kõige lähem takisti on sellele 2,2K Ω

Aku energia

Kui aku pinge on 12V ja mahtuvus 60Ah. 60Ah = 60*60*60As = 216000 As (Amper sekundit).

E={Pinge}\cdot{Mahutavus}={2,6}\cdot{9360}=22464J

Aku E = 12v*216000as=2592000J

Kondensaatori energia

Elektrimahtuvus on võime salvestada elektrilaengut. Mahtuvuse ühik on F farad. Kui kondensaatori mahtuvus on 900uF = 0,0009F ja pinge on 12V.

E=\frac{{Mahtuvus}\cdot{Pinge^2}}{2}=\frac{{C}\cdot{U^2}}{2}=\frac{{0,0047F}\cdot{2,4^2U^2}}{2}=0,014J

Kondensaatori E = (0,000F9*12V*12)/2= 0,0648J

Kondensaatorite paralleelühendusel liituvad mahtuvuste väärtused.

C={C_1}+{C_2}+{C..}

Kondensaatorite jadaühendusel on kogumahtuvuse pöördväärtus võrdne kõige mahtuvuste pöördväärtuste summaga.

\frac{1}{C}=\frac{1}{C_1}+\frac{1}{C_2}+\frac{1}{C..}

C=\frac{{C_1}\cdot{C_2}}{{C_1}+{C_2}}

Kondensaatorite jadaühendusel on kogumahtuvus väiksem, kui kõige väiksem mahtuvus selles komplektis.

C=\frac{{C_1}\cdot{C_2}\cdot{C_3}}{{C_1}\cdot{C_2}+{C_1}\cdot{C_3}+{C_2}\cdot{C_3}}

Kui kondensaatorid on sama mahtuvusega siis jagada kondensaatorite arvuga:

C=\frac{C_1}{3}

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.