RC ahel

RC ahel on takisti (R) ja kondensaatori (C) kombinatsioon.

RC ahel

Kondensaatoril pinge kasvamine ja kahanemine toimuvad ajas eksponentsiaalselt ja sõltuvalt takisti takistuse R ning kondensaatori mahtuvuse C korrutisest R * C.

Korrutist R*C nimetatakse RC-ahela ajateguriks.

Tähis τ (tau), ühik sekund.

Ajategur näitab kondensaatori laadumise või tühjenemise kiirust. Kui ajategur on suur, siis kondensaator laadub aeglaselt, kui väike siis kiiresti.

RC-ahela ajateguri mõõtmine

Mõõdame pinge kondensaatoril iga 10 sekundi tagant.

Patarei pinge on 5,4 V. Kondensaator on 1000μF ja takisti 47KΩ.

5,4 V * 0,63 = 3,4 V. Ajahetk, mil kondensaator saavutab pinge 3,4 V ongi Tau väärtus. See on antud juhul u. 45 sek.

Arvutuslik Tau väärtus on 4700Ω * 0.01F = 47sek.

Takisti tegelik, mõõdetud takistus, R on 46,6KΩ

Kondensaatori tegeliku mahtuvuse leidmine

C=\frac{\tau}{R}=\frac{45s}{4660\Omega}=0,0096566F=97\mu{F}


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.