Continuous image capture from webcam

As part of an online course, I currently take “Computer Vision with Embedded Machine Learning” where is need to collect images to make the dataset. I modified the original code so I can use my regular Linux box and webcam, not Raspberry Pi. The programme counts down and saves images every 7 seconds. That isContinue reading “Continuous image capture from webcam”

1. Sügavõpe (Deep leartning)

Lühi konspekt originaal fastai märkmikust 02_production.ipynb Masinnägemine Computer vision object recognition – asjade äratundmine object detection – asjade tuvastamine: asukoht, nimi segmentation – iga piksel kategoriseeritakse selle järgi, mis objekti osa ta on. out-of-domain data – Sügavõppe mudelid ei ole üldiselt head nende piltide äratundmisel, mis erinevad oluliselt struktuuri või stiili poolest nendest piltidest millega tedaContinue reading “1. Sügavõpe (Deep leartning)”