Continuous image capture from webcam

As part of an online course, I currently take “Computer Vision with Embedded Machine Learning” where is need to collect images to make the dataset. I modified the original code so I can use my regular Linux box and webcam, not Raspberry Pi. The programme counts down and saves images every 7 seconds. That isContinue reading “Continuous image capture from webcam”

Spurkfun Edge and Camera

My Arduino settings and code to use Sparkfun Edge with the camera module. Hardware Sparkfun Edge (Input only 3.3V.) Himax CMOS Imaging Camera – HM01B0 Wemos CH340G USB to serial (Make sure it output is 3.3V!) In Arduino IDE Add Boards Manager URL: https://raw.githubusercontent.com/sparkfun/Arduino_Boards/master/IDE_Board_Manager/package_sparkfun_index.json Install SparkFun Apollo3 Boards package Install SparkFun Himax HM01B0 Cameras library Settings Upload sketch PressContinue reading “Spurkfun Edge and Camera”

Kõnnõtoro ehk ruupor

Lähteülesanne Tuntud inimene, kes võru keeles kõnet peab (või teeb mõne muu teo, mis toetab võru keelt), kannaks tema ametit toetavat atribuuti. See peaks sobima kanda nii mehele kui ka naisele. Praegu on sõelale jäänud kolm eset: (jalutus)kepp, kaelaraha ja ruupor (ehk kõnnõtoro). Oleme mõelnud, et ruupor võiks meenutada Pähni kõlakodasid.  Soovime Tsentrilt tellida puidust/vineeristContinue reading “Kõnnõtoro ehk ruupor”