1. Sügavõpe (Deep leartning)

Lühi konspekt originaal fastai märkmikust 02_production.ipynb Masinnägemine Computer vision object recognition – asjade äratundmine object detection – asjade tuvastamine: asukoht, nimi segmentation – iga piksel kategoriseeritakse selle järgi, mis objekti osa ta on. out-of-domain data – Sügavõppe mudelid ei ole üldiselt head nende piltide äratundmisel, mis erinevad oluliselt struktuuri või stiili poolest nendest piltidest millega tedaContinue reading “1. Sügavõpe (Deep leartning)”

Using AI to colourize black and white drawings

I found this deep learning project. It is meant and trained to colourize old black and white photos. And it does a very good job. But what it does when I use black and white drawings? If the picture depicts a person it works pretty well. Although it loves yellowish red tones. But with otherContinue reading “Using AI to colourize black and white drawings”